1

گالری تصاویر
  • MRU of fetal hydronephrosis
  • MRU of posterior urethral valve
  • bladder extrophy with good bladder volume
  • twins after varicocelectomy
  • vesicoureteral reflux
1

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر علیرضا سینا می باشد | طراحی و اجرا شرکت فرابرد شبکه