1

سنگ ادراری

سنگ ادراری در کودکان و حتی نوزادان شایع است. شما تنها نیستید.سنگ ادراری در ایران در تمام سنین به وفور دیده میشود. بررسی متابولیک (سوخت و ساز بدن) در تمام سنین به ویژه در کودکان ضروری است و لازم است علاوه بر تصویر برداری ،آزمایش های لازم خون و ادرار نیز انجام گردد.پیگیری در موارد سنگ های ادراری اهمیت زیادی دارد و کسی که یکبار سنگ دفع کرده ممکن است باز هم سنگ درست کند. بارها با تشخیص سنگ های بزرگی مواجه میشویم که نیاز به جراحی دارندو خود بیمار هم از سابقه دفع سنگ ادراری مطلع بوده ولی به رژیم غذایی بی توجه مانده و سالها هم حتی از انجام یک سونوگرافی دستگاه ادراری شانه خالی کرده است. شیوع سنگ ادراری در بالغین حدود 10-15 درصد در طول عمر میباشد ولی این رقم در اطفال تعیین نشده است. احتمال وجود سنگ در کودکان در بررسی های قدیمی حدود 2-4 درصد بوده است ولی بدلیل تغییر رژیم غذایی و افزایش میزان چاقی در کودکان و همچنین افزایش استفاده از وسایل تصویربرداری احتمال تتشخیص سنگ ادراری در کودکان هم افزایش یافته است.. . .


کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر علیرضا سینا می باشد | طراحی و اجرا شرکت فرابرد شبکه